Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CENY

ZARZADZENIE NR 243/IV/05
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinki drzew na gruntach stanowiących własność Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić cenę sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinki drzew na gruntach  stanowiących własność Gminy Oleśnica na kwotę 30,00 zł brutto za 1 metr sześcienny pozyskanego drewna.
       2. Przedmiotowa cena sprzedaży drewna dotyczy wyłącznie drewna pozyskanego w wyniku huraganu, jaki miał   miejsce w dniu 30 maja 2005 r. na terenie Gminy Oleśnica.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

Wójt

(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Adam Strzałka 2006-04-03 15:51:04
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl