Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / pracy

ZARZĄDZENIE NR 346/IV/06
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 8 maja 2006 r.


w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 41/IV/03 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie Regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy Oleśnica.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 ze zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się zarządzenie Nr 41/IV/03 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy Oleśnica.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Halina Bąk 2006-05-09 13:38:42
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl