Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / pracy

ZARZĄDZENIE NR 341/IV/06
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

 zmieniające Zarządzenie Nr 147/IV/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica.


Na podstawie art. 104 § 1 rozdziału IV i art. 129 rozdziału II ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 147/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica w § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Czas pracy w Urzędzie Gminy nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i 8 godzin na dobę w  przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. W Urzędzie obowiązują następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy od   godz. 7.45  do godz. 15.45 w dniach od poniedziałku do piątku.
3. Kasa Urzędu czynna jest od godz. 8.30 do godz. 14.00 ."

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Halina Bąk 2006-05-12 09:31:49
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl