Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXVII/286/06


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CMENTARZE

UCHWAŁA  NR  XXXVII/286/06
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia  14 czerwca 2006 r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.


Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz  art.17 ust.1 pkt.15, art. 44  ustawy z dnia 12  marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym odbywa się w następujący sposób :

1) przygotowanie ciała do pochówku,
2) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia,
3) zakup trumny,  tabliczki, ewentualnie krzyża lub innych symboli religijnych,
4) korzystanie z chłodni lub prosektorium,
5) transport do miejsca pochówku,
6) obsługa przy pochówku,
7) dokonanie pochówku,
8) opłata za miejsce na cmentarzu.

§ 2.1.Usługę pogrzebową wykonuje się na cmentarzu w miejscu zamieszkania zmarłego na terenie gminy lub cmentarzu komunalnym.
2.Sprawienie pogrzebu dla osoby bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby nikomu nieznanej  następuje na cmentarzu gminy Oleśnica.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-07-10 09:00:28
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl