Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / naboru urzędnikĂłw

ZARZĄDZENIE NR 17//07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 kwietnia  2007 r.

 


zmieniające zarządzenie Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

 


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze dokonuje się następujących zmian:
    1.  § 16 otrzymuje brzmienie:
„ § 16.1. Komisja składa się z co najmniej 3 członków.
    2. Komisję powołuje Wójt w drodze zarządzenia.
    3. Zarządzenie w sprawach powołania komisji określa w szczególności:
1) stanowisko w Urzędzie, na które przeprowadzany jest nabór;
2) skład komisji;
3) projekt zarządzenia przygotowuje sekretarz gminy;”

        2. § 17 uchyla się.
        3. §§ 18 – 34 otrzymują kolejną numerację 17-33.

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 

 

 WÓJT

(-) Andrzej Proszkowski

 

 

 
Wprowadził : Halina Bąk 2007-04-23 16:54:17
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl