Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / RACHUNKOWOŚĆ

ZARZĄDZENIE NR 22/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 16 kwietnia 2007 r.

 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej i Kasacyjnej.

 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Stałą Komisję Inwentaryzacyjną rzeczowych składników majątkowych w składzie:
Przewodniczący - Katarzyna Kotulska
Członek  - Krystian Just
Członek  - Tomasz Karwasiński

§ 2. Powołuję Stałą Komisję Kasacyjną rzeczowych składników majątkowych w składzie:
Przewodniczący - Adam Strzałka
Członek  - Krystian Just
Członek  - Katarzyna Kotulska

§ 3. W sytuacjach uzasadniających potrzebę, mogą być powołane zespoły spisowe.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 26/IV/03 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej i Kasacyjnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Halina Bąk 2007-04-25 09:58:25
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl