Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZARZĄDZENIE NR 23/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 kwietnia 2007r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Witkowskiemu - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej.

 


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym        (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Panu Leszkowi Witkowskiemu  – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności:
1) wykonywania wszystkich czynności ze stosunku pracy zgodnie z kodeksem pracy i przepisami szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej szkoły z ustawy   o systemie oświaty;
2) dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi (zawieranie umów lub zleceń wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły       i planowanie ich zgodnie ze statutem szkoły).

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 93/IV/03 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Witkowskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Halina Bąk 2007-04-25 13:08:53
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl