Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr IX/43/07


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dług publiczny

UCHWAŁA Nr IX/43/07
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 1 sierpnia 2007r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/35/07 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art.2 pkt 2, art.9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1.W uchwale Nr VIII/35/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2007r.w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, §1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w  ilości nie większej niż 99 osób.”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra  Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-08-02 11:03:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl