Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / organizacyjne

SOO-0152/35/07

ZARZĄDZENIE NR 35//07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 sierpnia 2007 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica.

  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica,  Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w pkt 3. Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych dodaje się:

„ stanowisko ds. administracyjnych, symbol SOO,  ilość etatów 1/2.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW GMINY
(-) Damian Kulesza

 
Wprowadził : Halina Bąk 2007-08-29 08:38:00
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl