Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / DROGI PUBLICZNE

SOO-0152/62/08

ZARZĄDZENIE NR 62/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Przebudowę  drogi wewnętrznej w m. Smardzów poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje Komisję do przeprowadzenia w/w przetargu, zwaną w dalszej części „Komisją” w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji - Paweł Łobacz
2) Sekretarz Komisji -  Barbara Rudzka
3) Członek Komisji - Jan Wasiewicz

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Infrastruktury.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    Zastępca Wójta
    (-) Przemysław Wróbel

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-02-19 13:29:28
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl