Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYNSZE

SOO-0151/114/08

ZARZĄDZENIE NR  114 /08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 20 marca  2008 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu  dzierżawy  nieruchomości. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.11 ust.1, art..13 ust.1, art  25 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) zarządzam,  co  następuje:

§1. Nieruchomości stanowiące własność  Gminy Oleśnica mogą być oddawane w dzierżawę  na cele  rolne.

§2. Nieruchomości, o których mowa w § 1 można oddawać w dzierżawę  w drodze umowy.

§3. Ustala się  miesięczną  stawkę  czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości określonych w  § 1 w wysokości  10,00 zł/ha.
                                                           
§4. Za bezumowne korzystanie z nieruchomości określonej w  § 1  nalicza się  wynagrodzenie w  wysokości stawki  czynszu  określonej w  § 3.

§5. Wykonanie zarządzenia  powierza się  Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami  i  Ochrony Środowiska.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


        Zastępca Wójta
    (-) Przemysław Wróbel

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2008-03-26 10:28:40
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl