Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / organizacyjne

SOO-0152/69/08


ZARZĄDZENIE NR 69/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 27 marca 2008 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 19/07 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawieRegulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następującą zmianę: 
W załączniku Nr 2 Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Oleśnica lp. 3 Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych, stanowisko ds. administracyjnych symbol SOO ilość etatu 1/2  otrzymuje brzmienie: „stanowisko ds. administracyjnych, symbol SOO, ilość etatu 1".


  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Wójta
/-/ Przemysław Wróbel

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-04-01 13:38:54
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl