Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / naboru urzędnikĂłw

SOO-0152/71/08


ZARZĄDZENIE NR 71/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 1 kwietnia 2008 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 3 a pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz § 16 zarządzenia Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (ze zm.), zarządza się, co następuje:


§ 1.1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją" dla wyboru kandydata na samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.

2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:

1) Halina Bąk - Przewodniczący Komisji,
2) Przemysław Wróbel - Członek Komisji,
3)  Paweł Łobacz - Członek Komisji,
4) Urszula Miarka - Sekretarz Komisji.


§ 2. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Nr 317/IV/05 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
/-/ Przemysław Wróbel

 


 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-04-01 15:29:20
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl