Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYNSZE

SOO-0151/117/08

 ZARZĄDZENIE NR 117/08
 WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 31 marca 2008 r.


                   w sprawie ustalenia stawek czynszu  dzierżawy  nieruchomości.  
                                               

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.11 ust.1, art..13 ust.1, art  25 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) zarządzam,  co  następuje:

§ 1.  Nieruchomości stanowiące własność  Gminy Oleśnica mogą być oddawane w dzierżawę na działki przydomowe
i ogródki warzywne.

§ 2.  Nieruchomości, o których mowa w § 1 można oddawać w dzierżawę  w drodze umowy.

§ 3.  Ustala się   stawkę  roczną czynszu  z tytułu dzierżawy nieruchomości określonych w  § 1 w wysokości 0,10 zł za 1 m2.
                                                           
§ 4.  Za bezumowne korzystanie z   nieruchomości  określonej w  § 1  nalicza się  wynagrodzenie w  wysokości stawki  czynszu  określonej w  § 3.

§ 5.  Wykonanie zarządzenia  powierza się  Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami 
i  Ochrony Środowiska.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
/-/ Przemysław Wróbel

 

 

 

 

 

 


  


 

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2008-04-08 14:35:32
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl