Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / DROGI PUBLICZNE

SOO-0152/74/08


       ZARZĄDZENIE NR 74/08       
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa”
 


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.  Powołuje Komisję do przeprowadzenia w/w przetargu, zwaną w dalszej części „Komisją” w następującym składzie:
 1.) Przewodniczący Komisji -  Paweł Łobacz
 2.) Sekretarz Komisji – Barbara Rudzka
 3.) Członek Komisji - Jan Wasiewicz

§ 2.   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Infrastruktury.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
/-/ Przemysław Wróbel
       
            

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-04-16 08:05:09
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl