Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / DROGI PUBLICZNE

SOO-0152/132/09

ZARZĄDZENIE NR   132/09
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia  27 marca  2009 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 125/09 Wójta  Gminy Oleśnica w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego  na zadania pn.

1. Przebudowa drogi  dojazdowej  do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sokolowice – Cieśle nr 102159 D – etap I i II. 

2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa – etap I.

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. , nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu  nr 125/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania  Komisji Przetargowej zmienia się  skład osobowy Komisji, który  otrzymuje brzmienie:         
1. Mariola Fluder  – przewodniczący Komisji
2. Agata Banach- Jarmuszewicz – sekretarz Komisji
3. Barbara Rudzka  – członek Komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Wójt
     (-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-03-31 09:13:54
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl