Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / wynagradzania

SOO.0152-145/09

ZARZĄDZENIE Nr 145/09
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 14 maja 2009 r.

w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458.) i  § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz.U. Nr 50, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się w załączniku do niniejszego zarządzenia Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

§ 2. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu wynagradzania sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 5. Z chwilą wejścia w życie Regulaminu wynagradzania, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, traci moc obowiązującą Regulamin wynagradzania wprowadzony zarządzeniem nr 156/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


     Wójt
     (-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-05-15 15:15:11
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl