Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / NAJM LOKALI

SOO.0151-227/09

ZARZĄDZENIE NR 227/09
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 08 lipca 2009 r.


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z §11 ust 2 Uchwały Nr VI/16/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oleśnica, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 07.05.2007 r. (Dz.U.Woj.Dol. z dnia 7 maja 2007 r. Nr 108, poz.1416)  zarządzam, co następuje:


§1.  Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:

1)Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – p. Ewa Rachwał
2)Pracownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – p. Łukasz Zaręba
3)Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Jarosław Telka
4)Przedstawiciel Mieszkańców – p. Tadeusz Jaroszewski.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Oleśnica.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 

 


 

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2009-07-08 10:35:11
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl