Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO-0151/218/09
ZARZĄDZENIE NR 218/09
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z §13 pkt 2a uchwały Nr XXX/137/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, zarządza się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy na rok 2009 po zmianach:
 1) dochody 27.438.327,81zł;
 2) wydatki 32.938.327,81zł;
 3) deficyt budżetu 5.500.000,00zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

(-) Marcin Kasina


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Monika Warszawska 2009-07-14 14:22:31
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl