Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / wynagradzania

SOO.0152 -168/10

ZARZĄDZENIE NR 168/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 5 stycznia 2010 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458.) i  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz.U. Nr 50, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. w sprawie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 Tabela maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Urzędu Gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Załącznik Nr 2 Wysokość dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2010-01-11 12:13:57
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl