Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO.0151-268/10

ZARZĄDZENIE NR 268/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 15 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 247 ust.1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z §1 pkt 2a uchwały Nr XLIV/206/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok, zarządza się, co następuje:

         § 1. Dokonuje  się zmian  w  planie  wydatków  gminy  zgodnie  z 
 załącznikiem.

         § 2. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach:
1) dochody 29.325.970,38zł;
2) wydatki 36.773.367,38zł;
3) deficyt budżetu 7.447.397,00zł.

         § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
         § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina


Uzasadnienie

Uzasadnienie

Zmiany w planowanych  wydatkach budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej:
Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodujących zwiększenia wydatków w ramach działu 600– Transport i łączność.

 
Wprowadził : Monika Warszawska 2010-01-27 08:48:14
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl