Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / ZWIERZĘTA

SOO-0151/273/10

ZARZĄDZENIE Nr 273/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania zwierząt padłych, zabitych bądź ubitych oraz jaj wylęgowych, pasz, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętów zniszczonych


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),art.49 ust.13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) w związku z § 12 ust.3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. (Dz.U.z 2009 r. Nr 142, poz.1161) zarządzam co następuje:

§ 1 Powołuję na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt padłych, zabitych bądź ubitych oraz jaj wylęgowych, pasz, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętów zniszczonych

Panią Urszulę Rychlik zam. Nowoszyce 4, gmina Oleśnica.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Mariusz Ogrodnik 2010-03-05 10:47:04
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl