Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / ZWIERZĘTA

SOO-0151/276/10

ZARZĄDZENIE NR  276/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt padłych, zabitych bądź ubitych oraz jaj wylęgowych, pasz, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętów zniszczonych.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 49 ust. 13 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) w związku z § 12 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. U. Z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) zarządzam co następuje:


§1 Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy powołuję na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt padłych, zabitych bądź ubitych oraz jaj wylęgowych, pasz, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętów zniszczonych

     Pana Józefa Kołomańskiego zam. Ligota Polska 21, gm. Oleśnica,
     Pana Jana Glanowskiego zam. Ligota Wielka 17, gm. Oleśnica.

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina


 
Wprowadził : Mariusz Ogrodnik 2010-04-06 15:13:10
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl