Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO.0151-280/10

ZARZĄDZENIE NR 280/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 1 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 247 ust.1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z §1 pkt 2a i 3 uchwały Nr XLIV/206/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok, zarządza się, co następuje:

         § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków gminy zgodnie załącznikiem.

         § 2. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach:
1) dochody 30.312.297,38 zł;
2) wydatki 37.759.694,38 zł;
3) deficyt budżetu 7.447.397,00 zł.

         § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
         § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina


Uzasadnienie


Uzasadnienie

Zmiany w planowanych  wydatkach budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu niż przewidziano.
Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodujących zwiększenia wydatków w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo i działu 750 – Administracja publiczna.

 
Wprowadził : Monika Warszawska 2010-04-12 10:59:53
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl