Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / ZATRUDNIENIE

SOO.0152-176/10


ZARZĄDZENIE NR 176/10 
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 137/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Wojciecha Drapała — podinspektora
ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji.


Na podstawie § 2 pkt 1 lit. b i § 3 ust. 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W Zarządzeniu Nr 137/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 23 kwietnia 2009 r.  w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Wojciecha Drapała — inspektora ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji § 1 otrzymuje brzmienie:
„Przyznaje się z dniem 1 maja 2010 r. Panu Wojciechowi Drapała – inspektorowi ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji, miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne/teren gminy Oleśnica/ w ilości 300 km.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2010-04-29 11:19:02
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl