Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XVI/69/95  
1700
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CMENTARZE

UCHWAŁA NR XVI/69/95
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 16 października 1995 r.
 
w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym, położonym we wsi Poniatowice.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.U. z 1972 r. Nr 47, poz.298 z późn. zmianami/ oraz art. 7 ust. 1 pkt. 13 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U, Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami/

Rada Gminy Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym, położonym we wsi Poniatowice:
1. Miejsce pod grób ziemny dla zwłok dzieci do lat 6 - 10 zł
2. "    "   "   "    "   "  pozostałych  - 20 zł
3. Za wykopanie grobu małego - 40 zł
4. "    "      "  zwykłego - 80 zł   
5. Wydawanie zezwolenia na budowę grobu murowanego 
- Jednomiejscowego - 40 zł
- Dwumiejscowego        - 60 zł
6. Wydawanie zezwolenia na postawienie nagrobka
- Pojedynczego         - 20 zł
- Podwójnego         - 30 zł
7. Wydawanie zezwolenia na postawienie nagrobka
dla zwłok dzieci do lat 6      - 10 zł
8. Rezerwacja pod grób stały ziemny    - 60 zł
9. Opłata za grób po 20-tu latach     - 20 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3. Uchyla się Uchwałę NR I/XXXIV/182 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 04 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca" grzebalne na cmentarzu komunalnym położonym we wsi Poniatowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 1996 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Krzysztof Sycianko  
 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-10-17 08:09:35
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl