Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr LII/247/10  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / WODNE PRAWO

UCHWAŁA NR LII/247/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 308/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 15 lipca
2010 r. w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy zatwierdza zarządzenia porządkowe Nr 308/10 Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy Oleśnica.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


/-/Przewodniczacy Rady
Aleksandra Sieruga


Zobacz pełna treść aktu: 

 

Uchwała została uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 września 2010 roku nr LII/247/10 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 308/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy Oleśnica.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Siednienko 2010-09-13 08:04:46
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl