Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

SOO.0151-324/10


Zarządzenie Nr 324/10
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 08 września 2010 r.


w sprawie wniesienia  przez Gminę Oleśnica udziału do Spółki „INWESTOR – KĘPNO” Sp.  z o.o. z siedzibą w Kępnie

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), Uchwały Nr VII/25/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Oleśnica oraz Uchwały Nr LII/246/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 września 2010 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Oleśnica do Spółki „INWESTOR – KĘPNO” Sp. z o.o. siedzibą w Kępnie oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Oleśnica udziału do tejże Spółki zarządzam, co następuje:


§ 1. Postanawiam wnieść, objąć oraz pokryć wkładem pieniężnym 1 (słownie : jeden) udział w spółce „INWESTOR – KĘPNO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kępnie o wartości 1.000,00 zł (słownie : jeden tysiąc  00/100 złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     Wójt
                                                                                     /-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Ewa Rachwał 2010-09-13 14:32:23
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl