Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr I/3/10

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / WYBORY

UCHWAŁA NR I/3/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Oleśnica oraz wyboru ich składów osobowych.

Na podstawie art.18a ust. 1 i ust. 2 oraz art.. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 12 § 61 Statutu Gminy Oleśnica (Dz. U. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 137, poz. 2319 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące stałe komisje Rady Gminy:
1. Komisję Rewizyjną
2. Komisję Budżetu i Finansów
3. Komisję Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
4. Komisję Rolną, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
5. Komisję Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego

§ 2. Ustala się następujące składy osobowe komisji:

1. Komisja Rewizyjna:
1) Czesław Kaczmarek
2) Tadeusz Kunaj
3) Tadeusz Jaroszewski
4) Marian Słotnicki
5) Tadeusz Andreasik
6) Maciej Sycianko

2. Komisja Budżetu i Finansów:
1) Tadeusz Kunaj
2) Jacenty Kawecki
3) Stanisław Mamrot
4) Jacek Bartosik
5) Czesław Kaczmarek

3. Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1) Tadeusz Jaroszewski
2) Aleksandra Sieruga
3) Elżbieta Kotwa
4) Maciej Sycianko

4. Komisja Rolna, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy:
1) Marian Słotnicki
2) Waldemar Uba
3) Tadeusz Andreasik
4) Jacek Bartosik

5. Komisja Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego:
1) Tadeusz Andreasik
Id: LGEUP-DVASY-DUGHT-QEGRC-UFTIP. Podpisany Strona 2
2) Janina Bednarska
3) Ryszard Hungier
4) Grzegorz Szymański

§ 3. W wyniku głosowania jawnego stwierdza się wybór:
1. Czesława Kaczmarka na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Tadeusza Jaroszewskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Tadeusza Kunaja na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
4. Jacka Bartosika na zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
5. Tadeusza Jaroszewskiego na przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
6. Elżbietę Kotwę na zastępcę przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
7. Mariana Słotnickiego na przewodniczącego Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy.
8. Waldemara Ubę na zastępcę przewodniczącego Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy.
9. Tadeusza Andreasika na przewodniczącego Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa
Publicznego
10. Janinę Bednarską na zastępcę przewodniczącego Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu
i Bezpieczeństwa Publicznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 

Zobacz elektroniczną wersję aktu.

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2010-12-09 11:00:42
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl