Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / ZATRUDNIENIE

SOO.0152-7/11

ZARZĄDZENIE NR 7/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 5 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

      Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Oleśnica, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 119/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją" dla wyboru kandydata na stanowisko radcy prawnego.
2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
1) Marcin Kasina - Przewodniczący Komisji,
2) Krzysztof Skórzewski - Członek Komisji,
3) Monika Warszawska - Członek Komisji,
4) Mariola Fluder - Członek Komisji,
5) Jarosław Telka - Członek Komisji,
6) Ewa Rachwał - Członek Komisji,
7) Angelina Rzepka - Sekretarz Komisji.

§ 2. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Nr 119/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
/-/ Marcin Kasina

 

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2011-01-13 14:58:12
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl