Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / NAJM LOKALI

SOO.0151-11/11

ZARZĄDZENIE Nr 11/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 17 stycznia 2011 r.

 
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal przeznaczony do prowadzenia obsługi administracyjnej i organizacyjnej imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, rozrywkowych, kolonii, obozów sportowo – rekreacyjnych, zimowisk i wczasów, o pow. użytkowej 18,0 m2 położony na części działki nr 13 AM-53, przy ul. 11 Listopada 24 w Oleśnicy, znajdujący się w budynku oficyny, stanowiący własność Gminy Oleśnica.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust.1, art. 13 ust.1, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), zarządzam co następuje:

 §1

1. Lokal o pow. użytkowej 18,0 m2 położony na części działki nr 13 AM-53, przy ul. 11 Listopada 24 w Oleśnicy, znajdujący się w budynku oficyny, stanowiący własność Gminy Oleśnica, może być oddany w celu prowadzenia obsługi administracyjnej i organizacyjnej imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, rozrywkowych, kolonii, obozów sportowo – rekreacyjnych, zimowisk i wczasów w drodze umowy.

2. Ustalam miesięczną stawkę czynszu za najem lokalu, o którym mowa w ust. 1  wykorzystywanego w celu prowadzenia obsługi administracyjnej i organizacyjnej imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, rozrywkowych, kolonii, obozów sportowo – rekreacyjnych, zimowisk i wczasów w wysokości 1,00 zł netto/m2 + podatek VAT.

3. Za bezumowne korzystanie z nieruchomości nalicza się wynagrodzenie w wysokości stawki czynszu określonej w ust. 2.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2011-01-17 11:39:36
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl