Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / wynagradzania

SOO.0152-9/11


ZARZĄDZENIE NR 9/11 
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 1 lutego 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009 r. 
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

           Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. W Zarządzeniu Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009 r.  w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 2 Wysokości dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2011-02-08 12:29:35
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl