Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / ZATRUDNIENIE

SOO.0152-177/10

ZARZĄDZENIE NR 177/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Oleśnica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zasady zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych stanowiących własność Urzędu Gminy Oleśnica określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznania ryczałtu dla Pani Haliny Bąk — Sekretarza Gminy.
2. Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Pawła Łobacza — kierownika Referatu Budownictwa i Infrastruktury.
3. Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania ryczałtu dla Pani Ewy Rachwał — kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
4. Zarządzenie Nr 103/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie przyznania ryczałtu dla Pani Moniki Warszawskiej — Skarbnikowi Gminy.
5. Zarządzenie Nr 154/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Krzysztofa Skórzewskiego — Zastępcy Wójta.
6. Zarządzenie Nr 142/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przyznania ryczałtu dla Pani Marioli Fluder — inspektora ds. zamówień publicznych.
7. Zarządzenie Nr 174/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyznania ryczałtu dla Pani Katarzynie Ściesielskiej — podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
(-) Marcin Kasina


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-02-10 10:11:21
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl