Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OPŁATY

SOO.0151-16/11

ZARZĄDZENIE NR 16/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 11 lutego 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 334/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 7 października 2010 r.w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)     oraz § 5 pkt 2 uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych oraz świetlic wiejskich, zarządza się, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 334/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 7 października 2010 r.  w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich wprowadza się następującą zmianę:

1.    Załącznik do Zarządzenia 334/2010 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 7 października 2010 r. Stawki za wynajem świetlic otrzymuje brzmienie jak  w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi GOK.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                            Wójt
                                                                                                                                                        (-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2011-02-11 15:37:33
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl