Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr VII/34/11
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dotacje

UCHWAŁA NR VII/34/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu gminy na 2011 rok dotacji celowej w wysokości 7.000,00 zł dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Oleśnicy z przeznaczeniem na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Ligocie Polskiej.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej
z beneficjentem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady:
(-) Aleksandra Sieruga

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-04-20 14:13:26
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl