Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO.0050.60.2011

ZARZĄDZENIE Nr 74/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za pierwsze półrocze 2011 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Oleśnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu :
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

Tabela Nr 1.
Tabela Nr 2.1.
Tabela Nr 2.2.
Tabela Nr 2.3.
Tabela Nr 2.4.
Tabela Nr 2.5.
Tabela Nr 2.6.
Tabela Nr 2.7.
Tabela Nr 2.8.
Tabela Nr 2.9.
Tabela Nr 2.10.
Tabela Nr 3.
Tabela Nr 4.

Załącznik Nr 2.
Załącznik Nr 3.

 
Wprowadził : Monika Warszawska 2011-09-06 07:02:46
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl