Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XI/61/11 
903
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / STATUTY

UCHWAŁA NR XI/61/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Oleśnica, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Jacenty Kawecki,
2) Tadeusz Kunaj,
3) Tadeusz Jaroszewski,
4) Grzegorz Szymański.

§ 2. Komisja, na posiedzeniu, dokona wyboru ze swojego grona przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.

§ 3. Przedmiotem działania Komisji, o której mowa w § 1, jest przygotowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

§ 4. Komisja rozpocznie działalność z dniem 16 września 2011 r., zakończy działalność z chwilą uchwalenia Statutu Gminy Oleśnica.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektronicznąwersję aktu.

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-09-23 09:25:42
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl