Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / DROGI PUBLICZNE

SOO.0050.77.2011

ZARZĄDZENIE NR 91/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 03 listopad 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31.10. 2011 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 91/11 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31.10.2011 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
· § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-02-09 09:27:44
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl