Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / JEDNOSTKI

SOO-0050.17.2012

ZARZĄDZENIE Nr 17/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o z siedzibą w Oleśnicy.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. l591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr VII/25/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Oleśnica, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wnosi się wkład pieniężny w wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy .

2. Gmina Oleśnica obejmuje 170 udziałów (słownie: sto siedemdziesiąt) o nominalnej wartości jednego udziału wynoszącej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy w zamian za wkład pieniężny opisany w ust. 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Ewa Rachwał 2012-03-13 12:22:33
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl