Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO.0050.21.2012

ZARZĄDZENIE NR 21/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Oleśnica:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2011 rok stanowiące załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) sprawozdanie   roczne   z   wykonania   planu   finansowego   Gminnego Ośrodka  Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2011   rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) informację o stanie mienia Gminy Oleśnica stanowiące załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam    Regionalnej    Izbie   Obrachunkowej   we   Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa § 1 pkt 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) Marcin Kasina

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 1
Tabela Nr 2.1.
Tabela Nr 2.1.1.
Tabela Nr 2.2.
Tabela Nr 2.3.
Tabela Nr 2.4.
Tabela Nr 2.5.
Tabela Nr 2.6.
Tabela Nr 2.7.
Tabela Nr 2.8.
Tabela Nr 3.
Tabela Nr 4.
Tabela Nr 5.1.
Tabela Nr 5.2.
Tabela Nr 6.
Tabela Nr 7.

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-04-13 08:45:26
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl