Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / sprawozdania

SOO.0050.22.2012

ZARZĄDZENIE NR 22/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Oleśnica sprawozdania finansowego.

Na  podstawie  art.  270  ustawy z dnia 27  sierpnia  2009  r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.1. Przedstawiam Radzie Gminy Oleśnica sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się z:
1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Oleśnica, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Oleśnica, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków
zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Oleśnica, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4) łącznego   zestawienia   zmian   w  funduszu   obejmującego   dane   wynikające   z
zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Oleśnica, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-04-13 09:14:30
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl