Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XX/139/12  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dotacje

UCHWAŁA NR XX/139/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 114 ust. 1 pkt. 3 w związku z art.115 ust. 3 oraz art. 4 ust.1 pkt 2 i art. 55 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Oleśnica na 2012 rok dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Oleśnicy z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Ligocie Polskiej oraz na częściowe sfinansowanie wykonania parkingu przy ulicy Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z beneficjentem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-06-25 13:22:51
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl