Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY

SOO.120.7.2012

ZARZĄDZENIE NR 7/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 10 maja 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 172/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r.  w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349), zarządza się co następuje:

§ 1.  W Zarządzeniu Nr 172/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 ust. 4  otrzymuje brzmienie:

„4. Pomoc na cele wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 może być przyznana tylko jeden raz w ciągu całego okresu pracy osoby uprawnionej w urzędzie.”

2. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pożyczki określone w § 7 ust. 2 pkt 1 udzielane są na okres spłaty nie dłuższy niż 18 miesięcy i podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% rocznie.”

3. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pożyczki określone w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 udzielane są na okres spłaty nie dłuższy niż 36 miesięcy i podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% rocznie.”

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 czerwca 2011 r.  zmieniające Zarządzenie Nr 172/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-07-24 15:07:21
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl