Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / Nieprzypisane

SOO.120.13.2012


ZARZĄDZENIE NR 13/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 lipca 2012 r.

 w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Krzysztofa Skórzewskiego — Sekretarza Gminy.


Na podstawie § 2 pkt 1 i § 3 ust. 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Przyznaje się z dniem 1 sierpnia 2012 r. Panu Krzysztofowi Skórzewskiemu — Sekretarza Gminy, miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne /teren gminy Oleśnica/ w ilości  250 km.


§ 2.1. Zwrot kosztów używania w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu osobowego następuje po uprzednim zawarciu umowy cywilnoprawnej.
2. Miesięczny ryczałt zostanie wypłacony po przedłożeniu oświadczenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY OLEŚNICA
/-/ Marcin Kasina

 

 

 

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2012-08-03 14:02:43
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl