Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYNSZE

SOO.0050.57.2012

ZARZĄDZENIE NR 57/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku usytuowanym w miejscowości Boguszyce 102a, tj. na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 404/47, stanowiącej własność Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.11 ust.1, art 13 ust. 1, art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Wykazuje się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym pomieszczenia o łącznej powierzchni  162,86 m2 w budynku usytuowanym w miejscowości Boguszyce 102a, tj. na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 404/47, stanowiącej własność Gminy Oleśnica.

2. Pomieszczenia zostaną wydzierżawione podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu do prowadzenia niepublicznego przedszkola.

3. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia niepublicznego przedszkola w wysokości 1 zł za m² plus podatek VAT.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2012-08-31 10:43:58
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl