Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / Nieprzypisane

SOO.120.14.2012

ZARZĄDZENIE NR 14/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 4 października 2012 r.

w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

 Na podstawie art. 2377 § 1, art. 2378, art. 2379 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. Zaopatrzyć pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Oleśnicy na stanowiskach wymienionych w załączniku Nr 1 w odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

§ 2. Pranie odzieży roboczej zapewnia pracodawca.

§ 3. Okres użytkowania odzieży i obuwia roboczego zawiera tabela norm i przydziału tych środków stanowiąca załącznik nr 1.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 63/IV/03 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 13 października 2003 r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                Wójt
/-/ Marcin Kasina 

 

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2012-10-01 10:12:39
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl