Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / NIERUCHOMOŚCI

  SOO.0050.67.2012

Zarządzenie Nr 67/12
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 02 października 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) oraz § 2 i 3 Uchwały Nr XXXI/141/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się nabyć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Oleśnica nieruchomości oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 204/11 o pow. 0,0527 ha i nr 204/15 o pow. 0,1159 ha , położone w obrębie Brzezinka, gm. Oleśnica dla których Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00040341/8 .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Ewa Rachwał 2012-10-02 09:10:19
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl