Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / NIERUCHOMOŚCI

SOO.0050.77.2012

ZARZĄDZENIE NR 77/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zarzysko, gm. Oleśnica, w granicach działki gruntu nr 85/2 o pow. 0,2475 ha, stanowiącej własność Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 28 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

Wykazać do sprzedaży i zbyć w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów nr 85/2 o pow. 0,2475 ha, położoną w miejscowości Zarzysko, gm. Oleśnica.


§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2012-10-19 14:30:57
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl