Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / NIERUCHOMOŚCI

 

SOO.0150.79.2012
                                                                                     ZARZĄDZENIE Nr 79/12
                                                                                      Wójta Gminy Oleśnica
                                                                                z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z § 3 ust.2 i 3 Zarządzenia Nr 46/12 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 24 lipca 2012 r.
                                                                                      zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Oleśnica w następującym składzie osobowym:
1. Ewa Rachwał – Przewodniczący Komisji
2. Łukasz Zaręba – Członek Komisji
3. Jan Wasiewicz – Członek Komisji
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Ewa Rachwał 2012-10-26 14:20:11
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl