Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXV/172/12

  
1100
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CMENTARZE

UCHWAŁA NR XXV/172/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi oraz za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Poniatowicach

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.13, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 45, poz. 236) , Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za usługi komunalne świadczone na terenie cmentarza komunalnego w Poniatowicach:
1. za wykopanie grobu ziemnego pojedynczego – 450 złotych
2. za wykopanie grobu ziemnego rodzinnego – 550 złotych
3. za wykopanie grobu ziemnego dla urny – 200 złotych

§ 2. Ustala się stawki opłat za korzystanie z miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w Poniatowicach w następujących wysokościach:
1) opłata za:
a) miejsce pod grób ziemny pojedynczy bez prawa budowy grobu murowanego na okres 20 lat -250 złotych
b) ze zwłokami dzieci do lat 6 - 130 złotych
c) miejsce pod grób ziemny rodzinny bez prawa budowy grobu murowanego na okres 20 lat -330 złotych
d) miejsce pod grób ziemny dla urny z prochami na okres 20 lat- 200 złotych
e) miejsce pod grób ziemny pojedynczy z prawem budowy grobu murowanego na okres 20 lat -350 złotych
f) miejsce pod grób ziemny rodzinny z prawem budowy grobu murowanego na okres 20 lat -400 złotych
2) rezerwacja miejsca na okres 20 lat na grób ziemny na trumnę:
a) rezerwacja miejsca na okres 20 lat na grób ziemny pojedynczy- 500 złotych
b) rezerwacja miejsca na okres 20 lat na grób ziemny rodzinny – 550 złotych
c) rezerwacja miejsca na okres 20 lat na grób murowany pojedynczy - 550 złotych
d) rezerwacja miejsca na okres 20 lat na grób murowany rodzinny - 650 złotych
e) rezerwacja miejsca na okres 20 lat na grób ziemny dla urny-250 złotych
3) opłata za przedłużenie miejsca pochówku na dalsze 20 lat:
a) za grób ziemny pojedynczy - 250 złotych
b) ze zwłokami dzieci do lat 6 - 130 złotych
c) za grób ziemny rodzinny – 330 złotych
d) za grób murowany pojedynczy - 350 złotych
e) za grób murowany rodzinny – 400 złotych
f) za grób ziemny dla urny -200 złotych
4) opłata za zezwolenie na ustawienie nagrobka:
a) zezwolenie na ustawienie nagrobka pojedynczego-50 złotych
b) zezwolenie na ustawienie nagrobka podwójnego-60 złotych
c) zezwolenie na ustawienie nagrobka nad urną 30 złotych

§ 3. Ustala się opłatę za wjazd na teren cmentarza komunalnego w Poniatowicach pojazdów wykonujących usługi niezwiązane z funkcjonowaniem cmentarza.
1) opłata za jednorazowy wjazd na teren cmentarza innych pojazdów niezwiązanych z funkcjonowaniem cmentarza - 50 złotych
2) opłata za wielokrotny wjazd na teren cmentarza za jeden miesiąc ważna od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca - 150 złotych

§ 4. W przypadku zmiany przeznaczenia danego miejsca grzebalnego z grobu ziemnego na grób murowany dysponent danego miejsca jest zobowiązany do uiszczenia różnicy pomiędzy uiszczaną opłatą za dany grób ziemny aktualną opłatą za grób murowany.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 listopada 2012 r.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-11-14 15:09:55
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl